Site menu:

Poročilo o delu Društva Peter Kosler

- Poučevanje jezika

- Projekti

- Razstave

- Prireditve

- Srečanja

- Založništvo

- Informacijske table

- Cerkve

- Kapele

- Pokopališča

 

 

Poučevanje jezika:


Mrtvilo pri preučevanju in poučevanju našega narečja smo opazili po letu 2001, ker pa smo želeli, da ta kulturna posebnost ne izgine v pozabo z zadnjimi Kočevarji, ki pri nas še govorijo to narečje smo navezali stik z Maridi Tscherne, svojčas voditeljico Kočevarskega kulturnega centra v Občicah in ji predlagali sodelovanje. Izdelala je program poučevanja in ta program smo predložili Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Republike Avstrije. V kratkem času so ta program odobrili in pričeli smo z delom v upanju, da bo naša ponudba brezplačnega poučevanja nemščine in kočevarskega narečja na celotnem področju bivšega jezikovnega otoka od mnogih ljudi lepo sprejeta, saj se pouka vsak teden udeležuje preko 130 slušateljev od vrtca do odraslih. Pouk smo začeli izvajati junija 2011 v prostorih župnišča v Dol. Toplicah in ga potem razširili na OŠ in vrtec v Dol. Toplicah, na OŠ in vrtec v Semiču, jezikovn šolo Yurena iz Novega mesta in na Ljudsko univerzo v Kočevju.
V Semiču obiskuje pouk 31 učencev. Večina obiskuje 3,. 5. in 6. razred. V vrtcu Semič je 21 otrok v starosti med 4 in 6-im letom. V Dolenjskih Toplicah prihaja k pouku 29 otrok, in sicer učenci 1., 2. in 3. razreda. Drugi otroci iz okolice Dolenjskih Toplic še vedno obiskujejo sobotno šolo v župnišču Dolenjske Toplice (12 mladoletnih).
V oktobru 2011 se je v Dolenjskih Toplicah javilo k pouku v otroškem vrtcu 13 otrok.
Naša prizadevanja, da najprej ustvarimo dobro vzdušje, so se izkazala za pozitivna, saj se tedensko udeležuje našega programa 109 otrok in 23 odraslih in to vsi prostovoljno, v svojem prostem času.
V novembru 2011 smo pričeli s poukom kočevarskega narečja v jezikovni šoli Yurena v Novem mestu.
od aprila 2012 pa poteka pouk kočevarščine tudi na Ljudski univerzi v Kočevju, kjer je prav tako veliko zanimanja.

učenci vrtca v Dol. Toplicah pri pouku

 

Projekti

 

- Na evropskem oddelku splošne gimnazije v Kočevju je v letih 2007 ( potekal program ťSlovenci v svetuŤ, krajevna zgodovina jezikovnega otoka Kočevskih Nemcev pod vodstvo prof. Tomaža Markoviča in gospe Maridi Tscherne. S pomočjo nemške ambasade smo gospe prof. Markovič in gospodu prof. Markovičdve leti po vrsti uspeli dobiti stipendije preko Goethe Instituta v Ljubljani.
- Na OŠ Semič smo otrokom omogočili izposojo nemških knjig. Knjige so si lahko izposodili v šolski knjižnici in jih vzeli domov kot vse ostalo gradivo.
- Poleg tega smo z gradivom, informacijami in intervjuji pomagali pri pripravi večih diplomskih, seminarskih in doktorskih nalog o Kočevarjih (OŠ Semič, Gimnaziji Kočevje inNovo mesto, Filozofska fakulteta v Ljubljani itd.)

Projekt ˝Dan jezikov v OŠ Semič

 

Razstave:
-
22. marca 2007 smo na Dunaju v Domu Korotan odprli potujočo razstavo ťIzgubljena kulturna dediščina Kočevskih NemcevŤ.
- Julija in avgusta 2011 smo pripravili v prostorih župnišča ustvarjalne delavnice s poukom nemščine. Izdelke otrok smo do septembra 2011 razstavljali v prostorih župnišča, potem pa še od septembra do novembra 2011 v prostorih Aurore v Novem mestu.
- Novembra 2011 smo pripravili na OŠ Semič razstavo izdelkov otrok semiške šole v okviru projekta ˝Neznani sosed¨. Razstava je potem gostovala tudi v splošni knjižnici v Semiču
- Ob kulturnem prazniku 8.2. 2012 smo prav tako v Semiču pripravili razstavo kočevarskih vezenin. V prostorih šolske knjižnice, kjer je bila razstava, je v tem času potekalo srečanje ravnateljev dolenjskih OŠ, ki so si razstavo tudi ogledali.
- Julija in avgusta so potekale ustvarjalne delavnice z vajami kočevarskih pesmimi. Izdelke bomo od septembra naprej razstavljali v prostorih Aurore v Novem mestu in sicer na Glavnem trgu.

 

 

Prireditve:
-
Dne 1. decembra 2001 smo priredili v veliki dvorani Šeškovega doma koncert z naslovom ťVečer kočevarskih pesmi. Izvajali so ga trije zbori iz Kočevja in sicer ženski zbor Nagelj, moški zbor Svoboda in vokalna skupina ťCantate DominoŤ
- V glasbeni šoli v Kočevju smo priredili 28. novembra 2003 kocert ťKočevarskih pesmiŤ, nastopila je vokalna skupina ťCantate DominoŤ
- Ob deseti obletnici ustanovitve društva smo 8. oktobra 2004 v veliki dvorani Šeškovega doma priredili koncert ťVečer kočevarske kulture
- 17. septembra 2011 je zbor Cantate Domino nastopil na prireditvi ˝Dober večer sosed...˝ Zbor je predstavil več kočevarskih narodnih pesmi in s petjem utrjeval sodelovanje Društva Peter Kosler s Slovenci na avstrijskem Koroškem.
- 16.2. 2012 so učenci petih razredov nastopili na dobrodelni prireditvi ˝Gremo v naravo˝ v semiškem Kulturnem centru z igrico v nemščini: ˝Wanda, die gute Hexe˝ Tekst igrice je priredila Maridi.
- 9.5. 2012 na ¨Evropski vasi˝ so učenci petih razredov v nemščini nastopili z igrico ˝Kasperle feiert Geburtstag˝ in pesmijo 99 Luftballons.in sicer v KKC v Dol. Toplicah
- 22.6. 2012 so učenci 3. razredov, ki obiskujejo pouk kočevarščine/ nemščine nastopili na zaključni prireditvi v Semiču z dramatizirano kočevarsko narodno pesmijo ˝Hansha bil lan Khirtokh gean¨

- v času poletnih počitnic smo pripravili ustvarjalne delavnice za otroke (poleti 2011 in 2012)

- v letu 2012 smo v času počitnic imeli tudi vaje PZ, ki je pel kočevarske in nemške pesmi


 

 

Srečanja:
-
V letu 1999 smo v dneh 19.-20. junij v Dolgi vasi in Kočevski Reki priredili prvo povojno dvodnevno srečanje Kočevarjev iz vsega sveta. V soboto 19. junija je bil v Dolgi vasi kulturni program na katerem so nastopali, ženski pevski zbor Nagelj, vokalna skupina ťCantate DominoŤ , pevski zbor Kočevarjev iz Clevelanda, za ozvočenje pa je poskrbel Andrej Kosten, Univox. V nedeljo 20. junija je bila posvetitev cerkve v Kočevski Reki, zbor iz Clevelanda pri maši je pel tudi zbor iz Clevelanda.
- 15. in 16. junija 2002 smo priredili dvodenevno srečanje ťOkrogla miza Kočevje 2002Ť 15. 6. s kulturno prireditvijo v Zgornjih Ložinah, nastopali so ťPrifarski muzikantjeŤ, in vokalna skupona ťCantate DominoŤ ter 16.6. okrogla miza v Kočevju.udeležili so se je predstavniki društev iz ZDA, Kanade, Nemčije in Avstrije.
- Od 3. do 5. septembra 2005 smo se z vokalno skupino ťCantate DominoŤ udeležili srečanja Kočevarjev Severne Amerike, ki je bilo ob 50. obletnici kočevarskega iz Toronta, v Torontu
- 19. maja 2012 smo pripravili srečanje vseh slušateljev kočevarščine v prostorih Zavoda za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik na temo kočevarska kulinarika. Srečanje je snemala in o tem poročala tudi TV Kočevje
- 5.6. smo se učenci OŠ Semič, OŠ Dol. Toplic in slušatelji jezikovne šole Yurena odpravili na ekskurzijo v Gradec/ Graz in obiskali kočevarski muzej Gottscheer Gedenksstätte Graz in Slovencev na avstrijskem Štajerskem v Potrni/ Laafeld
- 19.6.2012 smo v muzeju Kočevje pripravili skupno srečanje slušateljev Ljudske univerze iz Kočevja in Jezikovne šole Yurena iz Novega mesta. Poleg ogleda muzeja in filma iz l.1930 smo si ogledali tudi stavbno dediščino mesta Kočevje.

Zbor Cantate Domino

 

Založništvo:
-
V letu 2002 smo izdali zgoščenko po posnetku koncerta, ki bil 01. decembra 2001 v Kočevju
- V istem letu smo izdali pesmarico ( urednica Maridi Tscherne) Kočevarskih pesmi v narečju, nemškem, angleškem in slovenskem jeziku,ter ponatis pesmarice leta 2006
- V novembru 2003 smo izdali skripte (pripravila Maridi Tscherne) za tečaj kočevarskega narečja, ki je potekal 10-20. oktobra 2003 v gimnaziji v Kočevju.
- V letu 2004 smo izdali knjigo Zdravko Troha ťKočevski Nemci partizaniŤ
- V letu 2006 smo izdali zgoščenko z devetimi pesmi v kočevarskem narečju in devetimi slovenskimi pesmi vokalne skupine Cantate Domino ťPri rožnem studencuŤ
- V pripravi je dvojezična publikacija ˝Longis˝, ki jo bomo izdajali v sodelovanju z Zavodom za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
- V pripravi je tudi internetna stran društva na naslovu http://www.gottscheer.eu. Vabljeni k sodelovanju!

 

Informacijske table:
- Društvo je poskrbelo za izdelavo informacijskih tabel v slovenščini, nemščini in angleščini v Mali Gori, Smuki

vrh

 

Cerkve:
- v Spodnjem Logu novo ostrešje in streha
- v novo cerkev v Kočevski Reki postavljen restavriran Križev pot, delo Štefana Šubica iz leta 1856. Od leta 1954 ko je bila porušena stara cerkev je bil shranjen v župnišču na Fari
- v Polomu nov zvonik, streha, restavrirane stenske poslikave nova oltarna slika sv. Mihaela (prispevek gospe Mausser Friede iz Kitchenerja, Kanada
- na Pugledu pred nadaljnim rezpadanjem zaščitene ruševine cerkve
- v Suhem Potoku obnovljena in blagoslovljena skorajda razpadla cerkev
Na vrh

 

Kapelice:
- sv. Ana nova
- Dolga vas, nova
- Koblarji, nova
- Smuka, nova
- Prerigel, nova na mestu stare
- Mala gora, restavrirana
- Nova gora, restavrirana
- Gorenje, restavrirana z novim oltarjem
- Slovenska vas, restavrirana

 

Pokopališča:
- Stari Log, urejeno pokopališče, postavljen obelisk kočevarjem
- Zajčje polje, postavljeni nagrobniki kočavarjev
- Livold, urejeno pokopališče
- Morava, postavljeni nagrobniki Kočevarjev
- Dolnja Briga, odstranjeno grmovje, postavljen in blagoslovljen krž s Kristusom
- Rajndol, odstranjeno grmovje, postavljeni nagrobniki in zaščitna ograja
- Kočevska Reka, postavljena spominska plošča ostankom Kočevarjev prinešenih iz starega opuščenega pokopališča
- Videm, postavljeni nagrobniki Kočevarjev

 

 

 

Aktualni dogodki:

!!!Obvestilo za slušatelje poka kočevarščine v Kočevju - začetna stopnja:

Obveščamo vas, da smo pouk kočevarščine, zaradi želje slušateljev, iz torka prestavili na sredo. Pouk kočevarščine na Ljudski univerzi Kočevje, po novem urniku poteka ob ponedeljkih od 17.00 do 19.00 ure- za nadaljevalno skupino in ob sredah od 17.00 do 19.00 za začetnike.

V Novem mestu poteka pouk ob četrtkih med 16.00 in 18.00 uro na Jezikovni šoli Yurena (nadaljevalna skupina), Za začetno skupino še zbiramo prijave.

Hvala za razumevanje

Pouk nemščine/ kočevarščine:

Tudi v šolskem letu 2012/13 bo Društvo Peter Kozler izvajalo pouk kočevarščine/ nemščine v Kočevju, Dolenjskih Toplicah, Semiču in Novem mestu. Prijavite se lahko na OŠ Dol. Toplice in Semič, v obeh vrtcih ter na jezikovni šoli Yurena v Novem mestu (07/ 3372 100, več na: http://www.yurena.si/) in na Ljudski univerzi v Kočevju ( tel 01 893 82 70 več na: http://lu-kocevje.madd.si/portal/)ali na tel. 040373070 (Maridi). Pouk je za vse slušatelje brezplačen, ker ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Avstrije. Vabljeni

Razstava izdelkov poletnih delavnic

V prostorih Aurora, Glavni trg 11 v Novem mestu je na ogled razstava izdelkov otrok, ki so jih otroci ustvarjali v času poletnih delavnica. Vabljeni, da si razstavo ogledate.

 

!!! Predavanje dr. Hans Hermann Frensinga

V torek, 25.9.2012 ob 19.00 uri bo v veliki dvorani Pokrajinskega muzeja Kočevje predaval zgodovinar dr. Hans Hermann Frensing iz Berlina o selitvi Kočevarjev. Vabi Pokrajinski muzej Kočevje, Ljudska univerza Kočevje in Društvo Peter Kozler.Vabljeni

VEČ

Izredni občni zbor društva:

Izvršilni odbor društva sklicuje izredni letni občni zbor v soboto dne 01. 09. 2012, s pričetkom ob 13 uri v prvem nadstropju gostilne ťJanezŤ Roška cesta 8a, Kočevje s sledečimi dnevnim redom:
Poročilo o delu v obdobju od zadnjega občnega zbora.
Finančno poročilo.
Sprememba statuta društva
Program dela v prihodnje.
Razno
Lepe pozdrave!

Za izvršilni odbor
Predsednik Erik Krisch

Ustvarjalne delavnice:

Društvo Peter Kosler v času poletnih počitnic organizira ustvarjalne delavnice za učence OŠ. Prijavite se lahko na telefonsko številko 040 373 070 (Maridi). Vabljeni!

Dolenjske Toplice- Evropska vas, 9.5.2012

Učenci Oš Semič so pripravili igrico v nemškem jeziku, Kasperle feiert Geburtstag, ki jo bodo predstavili na prireditvi v Kulturnem centru vDol. Toplicah.

Kulturni center Semič: igrica v nemščini

Učenci petih razredov, ki obiskujejo pouk nemščine/ kočevarščine na osnovni šoli v Semiču so nastopili na dobrodelni prireditvi v Semiču z igro Die gute Hexe Wanda, ki jo je priredila Maridi.

Razstava vezenin:

Na OŠ Semič je društvo, v sodelovanju s knjižnico OŠ Semič pripravilo razstavo vezenin. Vezenine so mlade med drugim navdušile za